Motstand

27.07.2023
Jeg husker ikke så mange av enkelttilfellene. Jeg visste at eksamen nærmet seg, og at jeg burde forberede meg. Men, jeg fant som regel noe bedre å gjøre. Hvor mange ganger dette har skjedd med meg vet jeg ikke. "Dette har skjedd med meg", som om jeg er et offer for omverdenen. Det er jeg ikke. Ansvaret er ene og alene mitt eget. Jeg forberedte meg altså dårlig, og det gikk som det gikk. Noen ganger gikk det overraskende bra, som regel... Ikke.


Det er ikke bare ved lesing til eksamen at jeg har kjent på denne motstanden mot å gjøre det jeg burde gjøre. Det er også nå. Jeg utsetter å skrive her. Det er lettere å bruke mobilen til så mye annet enn å være produktiv. Det er en galakse der ute på internett med endeløs underholdning. Man merker det ikke selv før det er for sent, at man har sittet med en fjernkontroll og spolt framover og timene har gått. Hva får jeg igjen for dette? Jeg sier ikke at det er galt å gjøre dette. Det jeg vil fram til er at det er en tid der man kan lage rom for slikt syssel. Og det er en tid der man bør la være.

Er det tid for å gjøre noe, og denne motstanden kommer snikende, er det vanskelig å ikke falle for fristelsen. Opp med mobilen. Det føles med en gang bedre. Scrolle, se en video, klikk her, like der. Neste, neste, neste. 

Hvordan kan vi få gjort noe med dette? Hva kan vi gjøre? Jeg har troen på bevissthet og tilstedeværelse. At vi klarer å være bevisste og tilstede nok til at vi ser hva som skjer med oss når denne motstanden kommer snikende og forsøker å ta over oppmerksomheten. At vi klarer å kjenne på ubehaget i motstanden, tolke og forstå hva dette er, og vite at her og nå har vi et valg. Å være tilstede krever at man trener på å være tilstede, uansett hvordan man gjør det. Det kan være fysisk aktivitet, meditasjon, tøying, gå seg en rolig tur. Eksemplene er mange. 

Jeg har tatt mitt valg. Men jeg kan bli bedre. Hvilke valg skal du ta? Og hva får du igjen for å gi etter for denne motstanden?